Přeskočit na obsah

Léčba

Léčba obvykle začíná konzultací. Bude vám přesně řečeno, jak bude vaše léčba probíhat a jaká rizika může léčba přinášet. Do těchto diskusí mohou být také zahrnuti vaši rodinní příslušníci nebo pečovatelé. Pokud jste kuřák, bude vám doporučeno s kouřením přestat a vyhledat případnou pomoc či podporu..

Poté bude následovat úplná zubní prohlídka a případně zubní ošetření – a to proto, že může být obtížné provádět běžné zubní ošetření během léčby rakoviny, a ještě nějakou dobu po ní. Dostanete také podrobné pokyny, jak se po ukončení léčby správně starat o dutinu ústní.

Pokud byla rakovina objevena brzy, může být léčena samotným chirurgickým zákrokem, což zahrnuje odstranění celého nádoru a také malé části zdravé tkáně kolem něj, aby se zabránilo rozšíření rakovinných buněk. Pokud vám byl doporučen chirurgický zákrok, bude následovat radioterapie, chemoterapie nebo dokonce obojí. Kromě odstranění nádoru může být také nutné odstraněné lymfatických uzlin na krku, aby se zabránilo případnému šíření rakoviny. U pacientů s pokročilým nádorovým onemocněním může být nutné odstranit poměrně velké množství nemocných tkání a nahradit je štěpy z jiných částí těla.

Po dokončení léčby byste měli pravidelně navštěvovat zubní ordinaci pro preventivní péči.