Přeskočit na obsah

VELscope

VELscope

VELscope je unikátní ruční přístroj patentovaný, jako první na světě, pro screening ústní sliznice. Vyšetření pomocí přímé fluorescenční vizualizace umožňuje lékařům odhalit změny spojené s rakovinou v době, kdy ještě nejsou viditelné volným okem, tedy již v nejranějším stádiu a s vysokou pravděpodobností na úspěšnou léčbu. Pomocí tohoto přístroje lze diagnostikovat nejen nádory dutiny ústní, ale i patologické změny tkáně, které předcházejí maligním nádorům, a také virové, plísňové a bakteriální infekce.

Přistroj velmi kontrastně zobrazuje před rakovinové změny, chronické zápaly, zápaly slinných žláz a další abnormality.

Samotné vyšetření je zcela bezbolestné, neinvazivní, bez nutnosti barvení tkání a vyplachování.

Technologie zařízení VELscope

Fluorescenční vizualizace je založena na principu změn fluorescence ústní sliznice, která je způsobena přítomností abnormálních buněk ve tkáni. Zařízení emituje neškodné modré světlo o vlnové délce 400-460nm, které prostupuje měkkou tkání přes epitel, bazální membránu až do podslizniční vazivové tkáně, kde fluorescentují spoje kolagenových vláken. Zatímco zdravé buňky epitele fluorescentují zeleně, abnormální tkáň se jeví jako tmavá nepravidelná, ostře ohraničená oblast.

Ztráta fluorescence abnormálních buněk epitele je primárně způsobena snížením koncentrace FAD (flavinadenindinukleotid), v podslizniční vazivové tkáni je způsobena rozestoupením kolagenových vláken v důsledku dyzplastických změn.