Přeskočit na obsah

SCREENING

Včasná diagnostika


Nejdůležitějším problémem nádorových onemocnění je včasná diagnostika. Je významná především při maligních onemocnění, kdy od včasné diagnostiky závisí její léčitelnost.

Množství přeživších pacientů, trpících rakovinou dutiny ústní se v horizontu 5 let pohybuje v rozmezí 50-60 %. Šance na přežití se zvýší až na 80-90%, pokud je detekce provedena už v rané fázi onemocnění.