Přeskočit na obsah

PŘÍZNAKY A SYMPTOMY

PŘÍZNAKY a symptomy RAKOVINY ÚST

Je třeba dávat pozor na:

Vředy, které se nehojí do 3 týdnů

Bolest nebo nepohodlí v ústech

Hrudky a otoky bez zjevné příčiny v ústech

Krvácení z úst nebo hrdla

Červené nebo bílé skvrny uvnitř úst

Změny textury; tvrdost, drsnost

Uvolněné zuby

Obtíže nebo bolest při polykání, žvýkání nebo pohybu čelisti

Trvalý chrapot nebo změny hlasu

Trvalý kašel nebo pocit, že něco „uvízlo“ v krku

Necitlivost nebo brnění rtů nebo jazyka

Nevysvětlitelná ztráta hmotnosti

Zubní protézy, které náhle přestanou správně padnout

Během samovyšetření zkontrolujte kůži na obličeji a krku, abyste zkontrolovali:

Nové otoky

Pukliny a skvrny, které se zvětšují, ztvrdnou nebo začnou krvácet

Změny barvy nebo textury pokožky

Buďte, prosím, při samovyšetření obezřetní a pamatujte, že:

  • Ústa jsou velmi citlivá a každodenně je vystavujeme nejrůznějším rizikovým faktorům – konzumace příliš horkých soust, kořeněných jídel, studeného pití aj. čímž si nevědomky poškozujeme ústní sliznici, a proto může vykazovat některé z výše uvedených symptomů
  • Krvácení z úst může být zapříčiněno krvácením dásní při nejrůznějších onemocněních dásní (např. parodontóza)
  • Nevhodně zhotovená zubní náhrada může být právě příčinou vředu nebo otoků v dutině ústní

Pravděpodobnost, že výše uvedené příznaky budou způsobeny právě rakovinou, je malá. Ovšem sami vaše tělo znáte nejlépe, takže pokud zaznamenáte jakoukoliv abnormalitu, kontaktujte co nejdříve vašeho praktického lékaře či stomatologa. Obvykle doporučený počet preventivních prohlídek jsou právě 2 prohlídky za rok

CO DĚLAT, POKUD SI MYSLÍTE, ŽE BYSTE MOHLI MÍT RAKOVINu ÚST

Pokud jste si všimli jakýchkoliv příznaků popsaných na této webové stránce nebo máte jakýkoli jiný důvod se domnívat, že byste mohli mít rakovinu úst, měli byste bez prodleně kontaktovat svého praktického lékaře či stomatologa.

O tom, zda je třeba přijmout další opatření, rozhodne odborné vyšetření. V mnoha případech budete požádáni, abyste se za 2-3 týdny vrátili k opětné kontrole, aby lékař zkontroloval stav v dané postižené lokalitě.

Může se stát, že si váš lékař nebude jistý vaší diagnózou, proto je možné, že vás může odkázat na specialistu v daném oboru. Toto doporučení k odborníkovi však neznamená, že máte rakovinu úst. Ve skutečnosti má méně než 10 % doporučených pacientů potvrzenou diagnózu rakoviny úst. Záměrem doporučení ke specialistovi je jednoduše chránit vaše zdraví a zajistit, aby vám byla poskytnuta nejdůkladnější a nejrychlejší péče.

Čím dříve je rakovina diagnostikována, tím snazší je její léčba. Proto by se každý dospělý měl alespoň jednou za měsíc vyšetřit, zda nemá abnormální změny v ústech.